Изстъргване на уеб с Semalt Expert

Изстъргването в мрежата, познато още като уеб прибиране, е техника, използвана за извличане на данни от уебсайтове. Софтуерът за събиране на уеб услуги може да осъществява достъп до уеб директно чрез HTTP или уеб браузър. Въпреки че процесът може да бъде реализиран ръчно от потребител на софтуер, техниката обикновено води до автоматизиран процес, реализиран с помощта на уеб браузър или бот.

Премахването в мрежата е процес, когато структурираните данни се копират от мрежата в локална база данни за прегледи и извличане. Тя включва извличане на уеб страница и извличане на нейното съдържание. Съдържанието на страницата може да се анализира, търси, преструктурира и нейните данни се копират в локално устройство за съхранение.

Уеб страниците обикновено са изградени от текстово базирани езици за маркиране като XHTML и HTML, като и двете съдържат голяма част от полезни данни под формата на текст. Въпреки това, много от тези уебсайтове са създадени за крайни потребители, а не за автоматизирана употреба. Това е причината да се създаде софтуер за изстъргване.

Има много техники, които могат да бъдат използвани за ефективно изстъргване в мрежата. Някои от тях са разгледани по-долу:

1. Човешко копиране и поставяне

От време на време дори най-добрият уеб инструмент за остъргване не може да замени точността и ефективността на ръчното копиране и поставяне на човек. Това е най-вече приложимо в ситуации, когато уебсайтовете създават бариери, за да предотвратят автоматизацията на машината.

2. Съответствие на текстовия шаблон

Това е доста прост, но мощен подход, използван за извличане на данни от уеб страници. Тя може да се основава на командата за грепване на UNIX или просто инструмент за редовен израз на даден език за програмиране, например, Python или Perl.

3. HTTP програмиране

HTTP програмирането може да се използва както за статични, така и за динамични уеб страници. Данните се извличат чрез публикуване на HTTP заявки на отдалечен уеб сървър, докато се използва сокетното програмиране.

4. Разбор на HTML

Много уебсайтове са склонни да имат богата колекция от страници, създадени динамично от основен източник на структура, например база данни. Тук данните, които принадлежат към подобна категория, се кодират в подобни страници. При HTML анализа програма обикновено открива такъв шаблон в определен източник на информация, извлича съдържанието му и след това го превежда в партньорска форма, посочена като обвивка.

5. DOM разбор

При тази техника програма се вгражда в пълноценен уеб браузър като Mozilla Firefox или Internet Explorer, за да извлече динамично съдържание, генерирано от клиентски скрипт. Тези браузъри могат също да анализират уеб страници в DOM дърво в зависимост от програмите, които могат да извличат части от страниците.

6. Семантично разпознаване на анотации

Страниците, които възнамерявате да изтриете, могат да обхващат семантични маркировки и пояснения или метаданни, които могат да бъдат използвани за намиране на конкретни фрагменти от данни. Ако тези пояснения са вградени в страниците, тази техника може да се разглежда като специален случай на разбор на DOM. Тези пояснения могат също да бъдат организирани в синтактичен слой и след това да се съхраняват и управляват отделно от уеб страниците. Тя позволява на scrapers да извличат схема на данни, както и команди от този слой, преди да бракуват страниците.